Partij informatie

De Partij is opgericht door de heren K.P. Scheps en R. Scheerder met de hulp van de Stichting Campagneteam Nederland en werkt met de Stichting samen voor ledenwerving en inning van contributie en uitvoering van de afdrachtregeling.

De partij heeft als doel het behartigen van de jongeren en de ouderen die de afgelopen twaalf jaar systematisch benadeeld zijn.

Jongeren willen wij helpen door kwijtschelding van studieschulden en herinvoeren van de studiebeurs.
Wij willen daarmee studeren weer binnen bereik van iedereen brengen en misschien daarmee ook een stuk jeugdwerkloosheid oplossen.


Ouderen (met name boven de 77 jaar) hebben ruim voldoende pensioenpremie betaald. In 2008 was de dekkingsgraad ongeveer 108%.
Toch hebben zij niet de afgesproken procentuele verhoging (indexatie) hebben gekregen en soms zelfs verlaging van hun pensioen.
Dit komt omdat voor/door de huidige pensioendeelnemers vaak maar 50% van de kostendekkende premie is/wordt betaald.
De andere 50% wordt uit "de grote pot betaald", dus als het ware gestolen van het rendement op de vroegere inleg van gepensioneerden en werklozen.
Dat onrecht willen wij ongedaan maken


U kunt ons helpen! Als politieke partij  hebben wij minimaal 1000 leden nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

Wil u ons helpen met campagne voeren of kent u iemand die geschikt is voor een functie in de partij of als gemeenteraadslid meldt dat alstublieft aan ons secretariaat. Wij laten dan zo snel mogelijk weten wat de procedure is, wat de functie-eisen zijn en voor zover nodig hoe gesolliciteerd kan worden.


JenO - De Partij voor Jong en Oud           Stichting Campagneteam Nederland
Postbus 78                                                    Postbus 78
6920 AB DUIVEN                                         6920 AB DUIVEN
k.v.k. 80231659                                             k.v.k. 70932840


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info