Wij willen:

- een nieuwe toekomst met eerlijke kansen en eerlijk beleid voor jongeren met een grote
   studieschuld en voor alle gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden die al lange tijd
   geen indexatie gehad hebben.

- goede en betaalbare gezondheidszorg zonder (leeftijds-)discriminatie

- voldoende geschikte en betaalbare woonruimte met name voor bejaarden en starters

- dat de vervuiler betaalt via heffingen voor CO2, fijnstof  en andere schadelijke stoffen -
   zowel burgers als fabrieken en andere bedrijven

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info