Standpunten over wonen:
Er moeten snel meer betaalbare huur- en koopwoningen gebouwd worden, ook al gaat dat ten koste van het groen.
Volgens ons kan dat niet anders gezien de woningnood in het bijzonder bij jongeren tot 35 en bij senioren. Bij voorkeur moet gebouwd worden aan de buitenranden van de stad.
Er moet wel wat groen overblijven bijvoorbeeld in de omgeving van de Beukenlaan.
Minimaal 40% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn.
Wij zien appartementen en koopwoningen tot maximaal 200.000 euro als een bespreekbaar alternatief als mensen met relatief laag inkomen ondersteund worden bij de financiering.
Mensen die al in Arnhem wonen moeten bij de toewijzing voorrang krijgen, in het bijzonder als zij weer woonruimte achterlaten die groter is of goedkoper.
De toewijzing van nieuwbouwwoningen gebeurt door de gemeente  en ook de toewijzing van bestaande woningen van minder dan 60 m2 gebeurt door de gemeente zelf op basis van een punten-systeem.
De gemeente moet de bouw van betaalbare seniorenwoningen bevorderen.
Voordeel hiervan is dat daardoor mogelijk ruimere woningen vrijkomen.
De gemeente moet inspanningen om gehandicapten en zorgbehoevende bejaarden thuis of in een geschikte omgeving op te vangen steunen. (traplift, maaltijdvoorziening, thuishulp)
De gemeente moet een investeringsfonds oprichten om zelf woningen te bouwen, ook als dit grote financiële risico's oplevert
Dit is beter dan 50 tot 100 miljoen voor leuke dingen in het centrum uitgeven. En ook dan langer afhankelijk zijn van 3 premium partners(corporaties) die zich niet aan afspraken houden
In Arnhem mogen meer woontorens komen van meer dan 70 meter hoog.
Dit zien wij als efficiënt gebruik van de schaarse grond. Het maakt voor mensen, die er dicht bij wonen weinig uit of een woontoren 50, 70 of 90 meter hoog is.
De gemeente helpt mensen met een schuld bij DUO bijvoorbeeld door borgstelling, zodat de hypotheek die ze kunnen krijgen niet gekort wordt met een groter bedrag dan de studieschuld is.
Er mogen niet meer asielzoekerscentra in Arnhem komen.  De problemen van overlast uit andere plaatsen zijn bekend. Veilige-landers moeten wij al helemaal niet er bij hebben in Arnhem;
dan helpen wij mensensmokkelaars en landen die te kwader trouw zijn en hun eigen mensen niet willen terugnemen. Uiteindelijk zullen al deze mensen ook weer woonruimte nodig hebben.
Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen geen voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Dit zou een aanzuigende werking hebben en het aandeel van mensen met een laag inkomen in Arnhem vrijwel zeker vergroten.
Wij zien het voorrang geven als discriminatie van de Arnhemse jongeren en mensen  met lage inkomens.
De gemeente maakt een inventarisatie van de woonwensen in Arnhem en maakt daarvoor een eigen register waarin woningzoekenden zich kunnen laten registreren.
De gemeente stelt een meldpunt in voor discriminatie door huiseigenaren en makelaars
De gemeente zet zich in als intermediair om daklozen woonruimte te bieden op een voor de hoofdbewoner en dakloze veilige manier.
Ook bij nieuwbouwprojecten moet er voldoende ruimte zijn voor de auto met parkeren dicht bij de voordeur. Ouderen en gehandicapten zijn vaak afhankelijk van de auto.
In de gemeente Arnhem mogen geen extra windmolens gebouwd en velden met zonnepanelen aangelegd worden.  Die grond kan beter gebruikt worden voor woningbouw.
De gemeente moet niet meebetalen aan het aardgasvrij maken en het isoleren van woningen of het plaatsen van zonnepanelen.
Want dat geld betalen we allemaal samen ook mensen met lage inkomens die geen eigen huis betalen... Andere problemen zijn belangrijker

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info