Klimaat en milieu

Het is ongewenst voor klimaatmaatregelen de lokale belastingen te verhogen.
Klimaat moet vooral het beleid van de rijksoverheid zijn. De agrarische sector stoot niet alleen veel stikstof maar ook veel broeikasgas uit (methaan).
In de gemeente Arnhem mogen geen extra windmolens of grote stukken grond vol zonnepanelen gebouwd worden.
Windmolens veroorzaken tot op een afstand van 3x of 4x de hoogte gezondheids-problemen. Een groot stuk grond vol zonnepanelen is heel lelijk. Beide zijn ook schadelijk voor vogels of andere dieren. Die grond kan beter gebruikt worden voor woningbouw.
Zonnepanelen kunnen prima op daken van gebouwen gelegd worden.
Op termijn van vijf of tien jaar verwachten wij veel van Thorium- of fusie-kernreactoren als energie-bron maar dan zonder de gevaren van Tsjernobyl.
Wij vinden het onzin als bewoners die een boom willen kappen in hun tuin daarvoor een vergunning nodig hebben. Gevolg kan zijn dat niemand meer een klein boompje in zijn tuin wil planten.
In plaats van inwoners afval te laten scheiden, zou de afvalverwerker dat moeten doen (nascheiding). Scheiden van plastic vooraf is niet effectief. Volgens een onderzoek in grote steden blijft dan ongeveer 75 % in het restafval zitten.
Het met afvalzakken vol pampers of incontinentie materiaal over straat moeten lopen naar een stortplaats is schending van de privacy van betrokkenen. Iedereen die dat wil moet kosteloos een grijze bak voor restafval krijgen.
De gemeente moet zich houden aan de uitkomst van het referendum.
Wij vinden het helemaal OK dat bewoners die dat willen en kunnen hun afval gescheiden kunnen aanbieden.
De gemeente moet niet meebetalen aan het aardgasvrij maken en het isoleren van woningen of het plaatsen van zonnepanelen.
Want dat geld betalen we allemaal samen ook mensen met lage inkomens die geen eigen huis betalen... Andere problemen zijn belangrijker.
Wij zijn er wel een voorstander van dat woningbouwcorporaties verplicht worden hun gebouwen zo goed mogelijk te isoleren en van zonnepanelen voorzien.
De milieuzone in het centrum van Arnhem hoeft volgens ons niet te worden uitgebreid. Er komen steeds meer schone hybride of elektrische auto's bij.
Ouderen en gehandicapten zijn vaak afhankelijk van de auto, daarom moet er ook bij nieuwbouwprojecten genoeg ruimte zijn voor de auto en parkeren dicht bij de voordeur.
Een maal per maand moeten containers geplaatst worden voor grof afval

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info