Standpunten over inkomen, armoede en schulden:

Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog moeten. Veel belastingen zijn even hoog voor mensen met lage inkomens als voor  mensen met hoge inkomens. Wij denken daarom aan een progressief tarief voor de OZB.
Mensen van 50 jaar en ouder die werkloos worden ondervinden vaak grote problemen.
Door de normen van de CAO zijn ze te duur om in aanmerking te komen voor een zelfde of vergelijkbare functie bij een nieuwe werkgever; die kiest liever voor een jongere en dus goedkopere kracht.
Wanneer mensen langdurig geen werk vinden passend bij hun opleiding of eerdere functie vallen ze via uitkering soms terug op laagbetaalde baantjes of blijvende bijstandsuitkering.
Door het lage inkomen en de inkomensachteruitgang komen mensen in de problemen met steeds meer betalingsachterstanden en schulden.
Verplichten een tegenprestatie te leveren voor ontvangers van een (bijstands-)uitkering vinden wij ongewenst. Dit geeft vrijwel zeker verdringing van betaald werk en werk ver beneden het niveau van betrokkenen. Bovendien kunnen allerlei redenen zijn waardoor mensen in de bijstand terecht komen en waar zij zelf geen invloed op hebben.
Ook veel starters komen moeilijk aan een baan; de functie-eisen zijn vaak te hoog en het  geboden loon te laag. Wij willen dat de gemeente doet navraag bij het arbeidsbureau naar voorkomende problemen en de mogelijkheden beziet om leer-werktrajecten voor volwaardig werk te stimuleren. De gemeente probeert - waar mogelijk - regels voor werkgevers te stellen en stelt meldpunt voor mogelijke misstanden in.
De invoering van een basisinkomen door de gemeente zien wij niet als oplossing.
Wij zien een groot gevaar voor aanzuigende werking van mensen van buiten Arnhem en een toename van lage inkomens.
Gemeentelijke heffingen en incasso's mogen problemen niet vergroten.
De gemeente moet een goede regeling voor schuldhulpverlening en schuldsanering mogelijk maken.  Vergroting van problemen door incassobureaus en deurwaarders moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
De gemeente bevordert dat een schuld bij DUO er niet toe leidt dat betrokkenen minder hypotheek voor een groter bedrag dan de studieschuld. Misschien kan dat door een waarborgfonds op te richten of door zelf hypotheken aan deze groep te verlenen.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info