Onze standpunten over gezondheid.
Armoede is soms een belangrijke oorzaak van gezondheidsproblemen.
Mensen bezuinigen vaak op voedsel alleen al om de vaste lasten te kunnen betalen.
Daarom is armoedebestrijding belangrijk en moet daarvoor meer geld komen, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog moeten.
Voedsel van de voedselbank moet aan huis bezorgd kunnen worden.
Er zijn veel mensen die niet kunnen autorijden en die geen auto kunnen betalen.
Als het nodig is springt de gemeente bij om de transportkosten te betalen.
De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op scholen. Doel moet zijn dat ieder kind tussen de middag voldoende te eten heeft en ook fruit kan eten.
De gemeente moet het door de rijksoverheid beschikbaar gestelde budget voor gezondheidszorg (WMO) volledig aan dat doel besteden. Voor zover dit de afgelopen vier jaar niet aan is gedaan wordt het bedrag alsnog voor dit doel gereserveerd. Daarnaast  moet de gemeente extra geld uittrekken vanwege de problematiek door corona.
Wij zijn het helemaal niet eens met de stelling dat de gemeente alleen mag werken met zorgaanbieders werken die geen winst maken
Als zorgaanbieders geen winst mogen maken gaan ze bij de eerste tegenslag failliet. Ook Rijnstate en de maatschappen die in Rijnstate werken moeten winst maken...
Er wordt nu al onvoldoende zorg geleverd.
Bovendien mogen de premium partners woningbouwcorporaties of de afvalverwerker etc. wel winst maken. Geld is geld!! Dit klinkt naar vriendjespolitiek.
Het vuurwerkverbod voor consumenten moet ook na corona blijven. Er is ieder jaar veel oog- en hand-letsel en het laatste jaar ook meer zwaar letsel aan de voeten door het (mislukt) uittrappen van zwaar vuurwerk.
Wij vinden niet dat fietsers zoveel mogelijk voorrang moeten krijgen in het verkeer. Er is grote kans op nog meer gevaarlijk gedrag waardoor de kans op een ongeluk groter wordt.
Het uitbreiden van de milieuzone in het centrum van Arnhem heeft voor ons geen prioriteit.
Ouderen en gehandicapten zijn vaak afhankelijk van de auto, daarom moet er ook bij nieuwbouwprojecten genoeg ruimte zijn voor de auto en parkeren dicht bij de voordeur.
De gemeente moet inspanningen om gehandicapten en zorgbehoevende bejaarden thuis of in een geschikte omgeving op te vangen steunen tot betaalbare en geschikte woonruimte beschikbaar is. (traplift, maaltijdvoorziening, thuishulp)
In de gemeente Arnhem mogen  geen extra windmolens gebouwd worden.
Windmolens veroorzaken tot op een afstand van 3x of 4x de hoogte gezondheids-problemen.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info