Beleid voor de gemeente Arnhem

Wonen

- meer betaalbare huur- en koopwoningen bouwen voor jongeren tot 35 en voor senioren.

- de toewijzing van nieuwbouwwoningen en ook de toewijzing van bestaande woningen van minder dan 60 m2 gebeurt door de gemeente op basis van een punten-systeem. Mensen die al in Arnhem wonen krijgen daarbij voorrang.

- de gemeente maakt een inventarisatie van de woonwensen in Arnhem en maakt een register waar woningzoekenden zich in kunnen laten registreren.

- de gemeente stelt een meldpunt in voor discriminatie door huiseigenaren en makelaars

- de gemeente zet zich in als intermediair om daklozen woonruimte te bieden op een voor dehoofdbewoner en dakloze veilige manier.

Gezondheidszorg

- de gemeente besteedt het door de rijksoverheid beschikbaar gestelde budget voor gezondheidszorg volledig aan dat doel. Voor zover hieraan de afgelopen 4 jaar niet aan is voldaan wordt het bedrag alsnog voor dit doel gereserveerd. De gemeente kent extra budget toe in verband met toegenomen problematiek vanwege corona

- de gemeente ondersteunt inspanningen om gehandicapten en zorgbehoevende bejaarden thuis of in een geschikte omgeving op te vangen. (traplift, maaltijdvoorziening, thuishulp)

Werk, Inkomen en Schulden

- veel starters komen moeilijk aan een baan; functie-eisen zijn vaak te hoog en geboden loon te laag. de gemeente doet navraag bij het arbeidsbureau naar voorkomende problemen en beziet de mogelijkheden om leer-werktrajecten te stimuleren voor volwaardig werk. De gemeente probeert regels voor werkgevers te stellen en een maakt meldpunt voor misstanden.

Werk, Inkomen en Schulden (vervolg)

- voor mensen van 50 jaar en ouder die werkloos worden is een vergelijkbare problematiek: 

volgens de normen van de CAO zijn ze duur om in aanmerking te komen voor een zelfde of vergelijkbare functie bij een nieuwe werkgever; die kiest liever voor een jongere kracht.

- wanneer mensen langdurig geen werk vinden passend bij hun opleiding of eerdere functie vallen ze via uitkering en soms bijstand terug op laagbetaalde baantjes of blijvende bijstandsuitkering.

- door het lage inkomen en de inkomensachteruitgang komen mensen in de problemen met steeds meer betalingsachterstanden en schulden.

- de gemeente draagt zorg dat niet via gemeentelijke heffingen en incasso's de problemen vergroot worden en schept een regeling voor schuldhulpverlening en schuldsanering waardoor vergroting van de problemen door incassobureaus en deurwaarders wordt voorkomen.

- de gemeente bevordert dat een schuld bij DUO er niet toe leidt dat betrokkenen minder hypotheek voor een groter bedrag dan de studieschuld.

Milieu.

– de gemeente voert de resultaten van het referendum over afval loyaal uit en biedt alle bewoners die dat willen de mogelijkheid om restafval in een “grijze” bak aan te bieden.

– De afvalverwerker wordt verplicht na-scheiding toe te passen

– Een maal per maand worden container geplaatst voor grof afval

– De gemeente bevordert door subsidie woningisolatie en de plaatsing van zonnepanelen.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info